MI GROUP društvo za upravljanje fondovima

MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo

OSTANITE U KONTAKTU SA MI GROUP


E-mail: info@mi-group.ba
Tel: +38733721940

Adresa:

Zagrebačka 50, Sarajevo 71000

Puni naziv fonda:

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom «Mi-Group» d.d. Sarajevo

Puni naziv društva:

Društvo za upravljanje fondovima MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo

Skraćeni naziv fonda:

ZIF «Mi-Group» d.d. Sarajevo

Vrsta fonda:

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom